miercuri, 31 martie 2010


Bariţişti în elita personalităţilorPetre Ţuţea, filosof
• elev al liceului în anul şcolar 1922 – 1923
Petre Ţuţea


Horia Stanca, cronicar dramatic
• elev al liceului între anii 1922 - 1928
Horia StancaIon Raţiu, politician
• elev al liceului între anii 1928 – 1933
Ion Raţiu


George Sbârcea, muzicolog
• elev al liceului între anii 1924 – 1931
George Sbârcea«Încă din fragedă tinereţe, de pe băncile liceului “G. Bariţiu” din Cluj, am înţeles că ura e un sentiment negativ care îţi a-
fectează personalitatea şi îţi subminează energia.»
(I. Raţiu)

Cornel Regman, critic literar
• elev al liceului între anii 1930 – 1938
Cornel Regman


«Încă de la începuturile lui, liceul “G. Bariţiu” a trecut peste li-
mitele geografice, devenind LICEUL Transilvaniei.»
(G. Sbârcea)

Radu Stanca, poet, dramaturg şi eseist
• elev al liceului între anii 1930 – 1938
Radu Stanca


Francisc Păcurariu, prozator, eseist şi poet
• elev al liceului între anii 1932 – 1940
Francisc PăcurariuEmil Giurgiuca, poet
• profesor al liceului între anii 1934 – 1936
Emil Giurgiuca

Ion Negoiţescu, critic şi istoric literar
• elev al liceului în anii 1935 - 1940
Ion NegoiţescuNicolae Balotă, critic literar
• elev al liceului între anii 1935 – 1940
Nicolae Balotă


«În anii de liceu am devenit cu adevărat eu. Multe din trăsăturile fixate atunci în sensibilitatea mea au rezistat de-a lungul întregii mele vieţi.» (I. Negoiţescu)

Petru Creţia, estetician, critic literar
• elev al liceului în perioada 1937 – 1939
Petru Creţia


Dumitru Micu, critic şi istoric literar
• elev al liceului între anii 1941 – 1943
Dumitru Micu
Alexandru Căprariu, poet
• elev al liceului între anii 1945 – 1949
Alexandru Căprariu

Teodor Boşca, Petre Hossu, elevi al liceului
Petre HossuTeodor Boşca


Valeriu Cristea, scriitor şi critic literar
• elev al liceului între anii 1948 – 1952
Valeriu CristeaProf. Iuliu Pârvu
• absolvent din promotia 1957
Iuliu PârvuLiviu Petrescu, critic, istoric literar şi eseist român
• elev al liceului între anii 1950 – 1959
Liviu Petrescu

Viorel Cacoveanu, dramaturg şi prozator
• elev al liceului între anii 1950 - 1954
Viorel Cacoveanu


Aurel Şorobetea
• elev al liceului între anii 1953 – 1964
Aurel Şorobetea
Adrian Popescu
• elev al liceului între anii 1954 – 1958
Adrian Popescu
Olimpia Radu
• elevă a liceului între anii 1954 – 1865
Olimpia Radu

Marian Papahagi
• elev al liceului între anii 1955 – 1966
Marian Papahagi


Ion Papuc
• elev al liceului între anii 1957 – 1961
Ion Papuc

Ioan Alexandru, poet, publicist, eseist şi om politic
• elev al liceului între anii 1958 - 1962
Ioan Alexandru


Eugen Ţăranu
• director al liceului între anii 1961 – 1978
Eugen Ţăranu
S-au format în spiritul bariţist:

Petre Spacu, membru al Academiei Române
Alexandru Roşca, membru al Academiei Române
Eugen Pora, membru al Academiei Române
Ştefan Pascu, membru al Academiei Române
Tudor Jarda, compozitor


«Acest liceu a dobândit, pe lângă incontestabila sa valoare educaţională, o aură de tradiţie – în cel mai bun sens al cuvântului –... Liceul “G. Bariţiu” este una dintre instituţiile care durează şi care pot genera un sentiment de încredere şi de siguranţă.»
Prof. dr. Radu Munteanu, rector al UTCNCitiţi şi:
Scurt istoric al colegiului
Începuturile
Profesori
Activitatea culturală
Proiectul noului edificiu
Perioada războiului
Perioada comunistă

Reveniţi la:
Prezentarea colegiului

luni, 29 martie 2010


Perioada comunistăRepere:
• funcţionează ca liceu mixt între anii 1945 – 1947
• în 1948 devine Şcoala Medie de băieţi nr. 1 (şcoala îşi pierde a doua oară numele, în contextul noii reforme a învăţământului); are trei cicluri: primar, gimnazial şi liceal
• în 1950 liceul este mutat în clădirea de pe strada Emil Isac nr. 10, în fostul sediu al Liceului Comercial de băieţi
• în 1954 devine Şcoala Medie nr. 5 (având şi o secţie serală)
• în 1955 devine Şcoala Medie mixtă
• în 1957 liceul îşi redobândeşte numele (Şcoala Medie “George Bariţiu”); funcţionează până în 1961 cu ciclu primar, cu ciclu gimnazial până în 1977 şi numai cu ciclu liceal, zi şi seral, ulterior
• în 1965 devine Liceul “George Bariţiu” (teoretic)
• între anii 1969 – 1977 a funcţionat cu clase speciale de chimie
• în 1977 devine Liceul Industrial “George Bariţiu”

Omagiu profesorilor

Promoţia 1965:
Pe băncile şcolii:
Promoţia 1965
Promoţia 1965
Omagiu adus profesorilor - holul sălii profesorale:
Promoţia 1965

La întâlnirea de 40 de ani şi
aniversarea a 85 de ani a şcolii:
Promoţia 1965
Promoţia 1965
Promoţia 1965
Promoţia 1974:Promoţia 1974
Promoţia 1975:
Promoţia 1975

Promoţia 1975

Citiţi şi:
Scurt istoric al colegiului
Începuturile
Profesori
Activitatea culturală
Proiectul noului edificiu
Perioada războiului

Reveniţi la:
Prezentarea colegiului

duminică, 28 martie 2010


Perioada războiuluiAnii 1939-1940:
Perioada războiului
Perioada războiului


În 1940, după dictatul de la Viena, în clădirea din str. Bariţiu au funcţionat împreună două secţii române: Şcoala Medie de fete de stat (mutată din locaţie în 1942) şi Liceul de aplicaţie de băieţi
În 1941 devine Liceul Coeducal de stat (maghiar) cu limba de predare română (liceu mixt)
În 1944 se revine la vechiul nume al şcolii, în împrejurări istorice noi – funcţionează iniţial cu opt clase de băieţi

În timpul ocupaţiei horthyste:
Ocupaţia horthystă

Ocupaţia horthystă

Drame individuale. Comentarii retroactive:
Perioada războiului
Citiţi şi:
Scurt istoric al colegiului
Începuturile
Profesori
Activitatea culturală
Proiectul noului edificiu

Reveniţi la:
Prezentarea colegiului

sâmbătă, 27 martie 2010


Proiectul noului edificiuComitetul şcolar
Comitetul şcolar are iniţiativa construirii unui nou edificiu pentru liceu, din fondul comitetului de părinţi, în strada Traian (în 1937, în depozitul BNR, fondul de construcţii era de 1.167.366 lei)

Documente despre noul edificiu:
Documente edificiuDocumente edificiu

Faţada:
Documente edificiuPlan subsol:
Documente edificiu


Plan parter:
Documente edificiuPlan etajul I:
Documente edificiu


Plan etajul II:
Documente edificiu
Citiţi şi:
Scurt istoric al colegiului
Începuturile
Profesori
Activitatea culturală

Reveniţi la:
Prezentarea colegiului

joi, 25 martie 2010


Activitatea culturalăSocietatea de lectură a elevilor “Luceafărul” - coordonată de profesorii Ovidiu Hulea, Romulus Demetrescu, Gheorghe Şerban, Ion Chinezu, Ion V. Mesaroş, Ovidiu Vasu

Raport Societate cultură• a înfiinţat o bibliotecă care în anii 1921–1922 număra 595 de volume din donaţii, avea 247 de cititori şi un numerar de 1.519,50 lei;
• a editat revistele: Revista noastră (1925), Mâine (1935) şi Luceafărul (1938)
• societatea de lectură a claselor inferioare (condusă de Gheorghe Petruca ş.a.)
• societatea de lectură din cursul superior (condusă de I. Modrigan ş.a.)

Raport Societate Luceafărul
• în reviste editate au debutat Radu Stanca, Ion Negoiţescu, Ion Maniţiu, Teodor Bocsa, Petre Hossu, Francisc Păcurariu, precum şi Petre Bucşa, Dominic Stanca (din alte licee)
• a organizat activităţi festive prilejuite de aniversarea unor momente istorice importante, de comemorarea unor mari personalităţi (Eminescu, Alecsandri, Goga)Societatea de lectură “George Coşbuc”, a internatului - coordonată de pedagogi studenţi la Universitate: I. Moga, I. Cotuţiu, A. S. Goia, Dionis Popa, Vasile V. Mesaroş (unii dintre ei ajung profesori ai şcolii după terminarea facultăţii)

Raport Societatea GCoşbuc• a debutat cu o secţie literară
• a deschis o secţie sportivă, din 1923 (gimnastică, oină, fotbal)
• a avut cor (din 40 de elevi) şi orchestră (9 elevi), condusă de pedagogul C. Cherebeţiu, cu turnee în comunele Someş-sat şi Feleac
• avea bibliotecă proprie – 860 de volume în 1923
• a deschis compactoria “Steaua” (1923 – leagă 230 de volume, preţ – 7 lei/volum)

Raport Societate• avea librărie pentru elevii internatului (cu venitul de 1050 de lei s-au legat cărţile bibliotecii)
• a editat revista “Zorile” (octombrie 1923) – a urmărit stabilirea legăturilor societăţii cu societăţi asemănătoare ale altor licee; s-au abonat elevi de la 15 licee din Ardeal; revista reapare în 1968–1979, apoi după 1994

Alte activităţi:
• serbări şcolare, excursii
• tribunalul şcolar în internat (1930), iniţiat de pedagogul Gheorghe Pop
• activităţi desfăşurate de cercetaşi, coordonate de prof. Simion Ilieşiu, Gheorghe Petruca, dr. Septimiu Bariţiu ş.a. (ore de instrucţie, şezători, excursii)
• 1935 – 1936 – unităţi străjereşti şi cercetăşeşti conform Legii Oficiului de Educaţie a Tineretului Român


Citiţi şi:
Scurt istoric al colegiului
Începuturile
Profesori

Reveniţi la:
Prezentarea colegiului